Wyrwać chwasta (Spartacus, S03E04)

Wyrwać chwasta (Spartacus, S03E04)

Artykuł zawiera spoilery.

No, w końcu wybuchło.

Trzymając się starej prawdy, że nic tak nie ożywia akcji jak trup, w najnowszym odcinku Spartacusa zachodzi zjawisko przejścia dużej ilości Rzymian ze stanu chodzącego w niechodzący. Byłoby to może mało nowatorskie, gdyby nie fakt, że za część zalegających ekran ciał odpowiada osobiście Marcus Crassus – a za jedno nawet jego syn. Stając w obliczu słabnącego morale, Imperator wskrzesza bowiem zapomnianą praktykę dziesiątkowania nieposłusznych oddziałów. Rodzi to całkiem dużą ilość dramy, bowiem jedną z wylosowanych ofiar okazuje się najlepszy przyjaciel Tiberiusa. Postawiony przed wyborem: wstawić się za towarzyszem czy okazać posłuszeństwo ojcu, młodzian, świadom znaczenia tej sceny, wybiera pokorę – i tłucze swego kumpla pałką.

[Spartacus]

W obozie Spartacusa też skończyło się rumakowanie. Gdy byłym niewolnikom poczyna zaglądać w oczy głód, na pozostałych przy życiu Rzymian – karmionych z woli Wodza – zaczyna się patrzeć wilkiem. Nastroje są dość minorowe, a oliwy do ognia dolewa fakt, że wśród wojowników czai się szpieg. Nareszcie bowiem wyjaśnia się zagadka niestrzyżonej brody Cezara: szło o to, by w przebraniu wyzwoleńca przeniknął do miasta i zasiał tam zamęt. Udaje się to aż za dobrze, choć nie bez komplikacji, w wyniku których Julek zmuszony jest pozbawić życia pojmaną Rzymiankę. Nieprzyjemna to scena i przykry widok, rzucający głęboki cień na naszych milusińskich. Czyżbyśmy mieli życzyć im upadku? Może to sprytny zabieg, by jakoś uniknąć zasmucenia widzów tym, jak Wojna Potępionych się skończy?

[Spartacus]

Decimation wywleka bowiem na światło dzienne różne przykre, pogrzebane sprawy. Gannicus odkrywa, że jego rzymski przyjaciel, zamordowany w zeszłym odcinku jako zdrajca, był niewinny – i próbuje mścić się na dziewczynie Crixusa, za co obrywa cegłą w głowę. Powiadomiony o rzezi niewiniątek Spartacus zstępuje wreszcie ze swej złotej wieży i udowadnia, że odkleił się dość mocno od rzeczywistości, domagając się od dyszących żądzą zemsty wojowników szacunku dla pobitych Rzymian. Jak na polskim weselu, wszyscy krzyczą na wszystkich i piorą się ze wszystkimi, aż w końcu część gości stwierdza, że wolą się bawić gdzie indziej – i pakuje manatki. Kto wie, jak potoczyłyby się dzieje, gdyby Spartacus zatopił jednak miecz w ciele Laety, gdy domagał się tego Crixus?

[Spartacus]

Wytaplani w krwi, Rzymianie i wyzwoleńcy zdają się gotowi do wielkiego starcia – ci pierwsi wzmocnieni strachem przed gniewem Imperatora, ci drudzy osłabieni podziałem. Decimation pozostawia po sobie gorzki posmak i zapowiada nadchodzącą klęskę dla naszych bohaterów. Oby patos i zdrowa dawka cycków złagodziły nam te wypadki!

Spartacus: War of the Damned
S03E04: Decimation
emisja: 22.02.2013

Przemek Zańko: czło­wiek! Ży­je w wie­lu miej­scach, z cze­go Tu i Te­raz sto­sun­ko­wo naj­rza­dziej. Pi­sze, że­by mu gło­wa nie pęk­ła, co przy jej o­bec­nych roz­mia­rach wy­da­je się cał­kiem moż­li­we. We wszy­stkich świa­tach rów­no­leg­łych jest fi­zy­kiem, w tym – nie wie­dzieć cze­mu – po­lo­ni­stą. Je­go hob­by to pi­sa­nie wstę­pów do BN-ek do włas­nych, jesz­cze nie­na­pi­sa­nych po­wieś­ci, a cza­sem, od nie­chce­nia, pu­bli­ko­wa­nie o­po­wia­dań. Fan GTA i Su­per­ma­na. Król hip­ster­ów. Fu­tu­ro­nau­ta.

← Poprzedni odcinek
Następny odcinek →

Przemek Zańko

Czło­wiek! Ży­je w wie­lu miej­scach, z cze­go Tu i Te­raz sto­sun­ko­wo naj­rza­dziej. Pi­sze, że­by mu gło­wa nie pęk­ła, co przy jej o­bec­nych roz­mia­rach wy­da­je się cał­kiem moż­li­we. We wszy­stkich świa­tach rów­no­leg­łych jest fi­zy­kiem, w tym – nie wie­dzieć cze­mu – po­lo­ni­stą. Je­go hob­by to pi­sa­nie wstę­pów do BN-ek do włas­nych, jesz­cze nie­na­pi­sa­nych po­wieś­ci, a cza­sem, od nie­chce­nia, pu­bli­ko­wa­nie o­po­wia­dań. Fan GTA i Su­per­ma­na. Król hip­ster­ów. Fu­tu­ro­nau­ta.