Rys. Karina Graj

KONKURS NA ZDJĘCIE INSPIROWANE SERIALEM!

Jeśli odczuwacie niedosyt rozmów o serialach, chcielibyście wiedzieć więcej i spotkać osoby, które przeżywają to samo co Wy, jeżeli pragniecie spojrzeć na seriale z nowych, zawrotnych perspektyw; wycisnąć z nich wszystko, co możliwe, a nawet to, co nieprawdopodobne – musicie się pojawić na Serialkonie!

Już całkiem niedługo, bo w dniu 23 listopada odbędzie się ten pierwszy w polskiej historii zlot fanów i ekspertów naukowych zajmujących się tematyką seriali. Miejsce akcji to krakowska Biblioteka Publiczna i Arteteka, a impreza jest całkowicie darmowa. Plan Serialkonu, który właśnie powstaje, zaprezentujemy Wam niebawem. Na razie gorąco zapraszamy do udziału w konkursie towarzyszącym wydarzeniu. Szczegóły znajdują się poniżej, a także na Facebookowej stronie eventu.

***

Blog Pulozaur.pl , fundacja Historia Vita oraz Klub Fantastyki Krakowskie Smoki ogłaszają konkurs na najlepsze zdjęcie inspirowane Waszym ulubionym serialem. W konkursie wziąć udział mogą cyfrowe wersje prac wykonanych techniką fotograficzną, zamieszczone w Internecie, na stronie wydarzenia Serialkon.

Termin nadsyłania prac upływa 22 listopada o godzinie 23:59. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie polubienie zdjęcia przez profil Pulpozaur.pl

Fot. HBO

Fot. HBO

Główną nagrodą w konkursie jest figurka ufundowana przez telewizję HBO. Dodatkowo organizatorzy przyznają nagrody specjalne. Przedstawiciele organizatora wybiorą i ogłoszą zwycięzcę lub zwycięzców w terminie do 25 listopada 2014 roku. Zwycięzca/Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas konwentu Serialkon 2014, w dniu 23 listopada 2014. W razie braku możliwości odbioru osobistego nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN

1)      Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest Fundacja „Historia Vita” z siedziba w Krakowie nr KRS 0000452311 zwana dalej Organizatorem.
2)      Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem może być każda osoba, która przed 23 listopada 2014 roku zamieści na Facebookowej stronie wydarzenia Serialkon pracę spełniająca wymagania konkursowe.
3)      Praca konkursowa nazywana dalej Pracą powinna być wykonana techniką fotograficzną. Organizator zastrzega sobie prawo do odsunięcia od konkursu prac nie spełniających powyższego wymogu.
4)      Uczestnik wraz z Pracą zobowiązany jest na prośbę Organizatora podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
5)      Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadesłanej Pracy i że nie narusza ona praw osób trzecich.
6)      Jeśli w związku z używaniem otrzymanych Prac Organizator zostanie oskarżony o naruszanie praw osób trzecich to osoba oskarżająca będzie dochodziła swoich roszczeń od Uczestnika na co ten wyraża zgodę.
7)      Uczestnik może nadesłać na konkurs nie więcej niż 1 Pracę.
8)      Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie nadesłanej Pracy lub jej fragmentów w formie elektronicznej, w druku na papierze, druku na innych materiałach, w filmie, a także na innych nie wyszczególnionych tu polach eksploatacji. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie modyfikacji w nadesłanej Pracy.
9)      Organizator zobowiązuje się wybrać zwycięskie Prace w terminie do 25 listopada 2014 roku. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie wydarzenia Serialkon. Autorzy zwycięskich Prac zostaną także poinformowani poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
10)  Organizator wręczy nagrody zwycięzcom konkursu po uprzednim skontaktowaniu się z nimi przy użyciu wiadomości prywatnej FB. Szczegóły przekazania nagród zostaną ustalone indywidualnie.
11)  Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców jeśli nadesłane na Konkurs Prace nie będą prezentowały wystarczającej wartości artystycznej albo nie będą zgodne z tematem.
12)  Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13)  Poprzez nadesłanie Pracy na konkurs Uczestnik zgadza się na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Zapraszamy do udziału! Maleńka Daenerys czeka na Was! :)

Fot. HBO

Fot. HBO

Wielogłos

Kolektywny głos Pulpozaur.pl!

Latest posts by Wielogłos (see all)